Tự Việt hóa Windows 98 theo ý thích

Tự Việt hóa Windows 98 theo ý thích [Phạm Đức Cường (Hà Nội)] Trong các số eChíp 24 và 27, ta có bàn đến việc Việt hóa các ứng dụng chạy trong Windows, tôi tự hỏi liệu ta có thể Việt hóa luôn cả hệ điều hành Windows theo ý thích của riêng mình mà không lệ thuộc mặc định như của Linux không? Câu trả lời là có | Tự Việt hóa Windows 98 theo ý thích Phạm Đức Cường Hà Nội Trong các số eChíp 24 và 27 ta có bàn đến việc Việt hóa các ứng dụng chạy trong Windows tôi tự hỏi liệu ta có thể Việt hóa luôn cả hệ điều hành Windows theo ý thích của riêng mình mà không lệ thuộc mặc định như của Linux không Câu trả lời là có. Với một công cụ chỉnh sửa giao diện là Resource Hacker bạn có thể phù phép Windows thành tiếng Việt Do chỉ đi sâu theo hướng đọc xong vọc liền mà không cần phải hiểu biết về lập trình tôi chọn hướng giải quyết đổi phông chữ hệ thống hoặc dùng phông của một chương trình luôn khởi động cùng Windows . Lý do là ta chỉ thay đổi giao diện tập tin nguồn chứ không can thiệp vào mã nguồn hệ điều hành do vậy việc thay đổi phông chữ hệ thống là thích hợp nhất. Mặt khác do kích thước các tập tin phông hệ thống không lớn ví dụ của bộ ABC là các tập tin 110KB nên dễ dàng di chuyển khi cần thay đổi. Khi một chương trình chạy phông chữ riêng của nó nếu có sẽ được nạp vào trong bộ nhớ. Lợi dụng tính chất này ta có thể ăn theo phông của chương trình đó tuy nhiên sẽ có một số hạn chế nhỏ mà tôi sẽ nói kĩ ở sau. Một chút chuẩn bị -Công cụ Resource Hacker có thể tải tại http aiohnson resourcehacker hoặc có thể tìm trong Google . - Bộ phông tiếng Việt điều này rất dễ dàng nếu máy bạn có cài ABC hay một bộ phông khác. Phông tôi lấy làm thí dụ là MS Sans Serife của ABC. - Trình gõ tiếng Việt như ABC hay VietKey bạn có thể tham khảo kĩ hơn việc dùng phông và trình gõ trên eChíp số 27 bài viết Hiển thị tiéng Việt trong lập Trình Windows của Võ Nguyễn Đình Nguyên . Nếu bạn có cài ABC mặc định bộ phông MS Sans Serife của ABC sẽ cài đè lên phông chuẩn của Windows do vậy bạn không cần làm bước này. Nếu máy bạn không cài ABC bạn có thể chép từ máy khác có cài ABC ba tập tin vào một thư mục riêng. Sau đó vào Registry Start - Run- regedit Enter . Tìm đến khóa HKEY_CURRENT_CONFlG Display Fonts sửa lại .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.