Windows Automated Installation Kit

*Windows Automated Installation Kit: The Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) is designed to help corporate IT professionals customize and deploy the Microsoft Windows Vista™ family of operation systems. By using Windows AIK, you can perform unattended Windows installations, capture Windows images with ImageX, and create Windows PE images. Code: | Windows Automated Installation Kit The Windows Automated Installation Kit Windows AIK is designed to help corporate IT professionals customize and deploy the Microsoft Windows Vista family of operation systems. By using Windows AIK you can perform unattended Windows installations capture Windows images with ImageX and create Windows PE images. Code http download 8 6 d 86d6ba9c-98ff-444e-87ed-3e76772eb2a6 Drivers for Vista Code http vista mới nhất ngày 14-02 cho new installation Code __ http files 16914320 Windows Vista Ultimate Automated Installation Kit 992 MB. Eng Windows Vista Ultimate AIK 992 MB. Eng bản Windows Vista tự động cài đặt Đây là một bản win mới vừa mới kiếm được trên mạng anh em test thử rùi cho ý kiến nha AIK là viết tắt của từ Automated Installation Kit nghĩa là bộ tự động cài đặt. Dung lượng 992MB Ngôn ngữ English Download Full link link Ftp Download Full link http Link Mirror nếu thấy có ích hãy click thanks cho mình nhé mình xin thêm hướng dẫn vì là tự động cài đặt nên bạn ko phải làm gì cả chỉ việc burn file img ra DVD rồi cài đặt như bình thường chỉ ở khâu chọn ổ và Fomat hay ko là bạn cần đụng tay thui Rồi bạn ngồi chơi xem nó cài .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.