Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Nghiên cứu tác động của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài "Nghiên cứu tác động của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum" là phân tích, đánh giá được thực trạng tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    257    1    15-06-2024
52    82    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.