Luận văn Thạc sĩ Lý luận ngôn ngữ: Đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo (trên các phương tiện thông tin đại chúng tại TP. Hồ Chí Minh)

Luận văn "Đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo (trên các phương tiện thông tin đại chúng tại TP. Hồ Chí Minh)" phân tích đặc điểm chung của ngôn ngữ quảng cáo ở các phương diện từ ngữ, câu, văn bản, biện pháp tu từ và hiện tượng chơi chữ. Bên cạnh đó tác giả cũng tìm hiểu các đặc điểm của tiếng Việt trong văn bản QC các loại sản phẩm riêng biệt như thực phẩm, dược phẩm, các phương tiện đi lại, các dịch vụ đào tạo nghề, dạy nghề, khám chữa bệnh. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.