Windows Vista Ultimate 32Bit 684 MB For ram 256

Bản này mình cũng đã cài và dùng, thấy rất good, chạy cho máy ram 256 , trong file iso đã có file *****, đảm bảo ***** 100%, win update thỏa phanh. Đặc biệt nó còn tất cả những gì đặc trưng cho vista | Windows Vista Ultimate 32Bit 684 MB For ram 256 Bản này mình cũng đã cài và dùng thấy rất good chạy cho máy ram 256 trong file iso đã có file đảm bảo 100 win update thỏa phanh. Đặc biệt nó còn tất cả những gì đặc trưng cho vista 1. Windows Sidebar and Gadgets 2. Windows Photo Gallery 3. Windows Flip and Flip 3D 4. Windows Media 11 5. Windows Defender 6. Nó chỉ loại bỏ một số cái chúng ta ít sử dụng còn lại hầu như đầy đủ. 7. Đặc biệt cấu hình cài đặt không đòi hỏi cao Yêu cầu hệ thống - tối thiểu Bộ xử lí 800 Mhz - 256 MB RAM - 4 GB trống trên HDD chỉ dành cho cài đặt vista - Card đồ hoạ tương thích nếu bạn muốn theme AERO hoạt động Download ISO Size 684 Mb gồm 7 files . 89MB Down về bạn có thể cài trực tiếp trên Hdd hoặ burn ra CD cài bình thường. Trong đó có và kèm hướng dẫn rồi Code _ http files 72658708 files 72658869 http files 72658917 files 72659044 http files 72659144 files 72659131 http files 72659219 với username megasharesvn pass 123456789 Code _ http file 432 http file 433 http file 434 http file 435 http file 437 http file 438 http file 439 bạn thử đống này .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.