Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết của học sinh phổ thông (trên cứ liệu khảo sát học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh)

Luận văn "Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết của học sinh phổ thông (trên cứ liệu khảo sát học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh)" góp phần vào làm rõ thêm đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết của học sinh cũng như mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, đặc biệt là những ảnh hưởng của ngôn ngữ nói tới ngôn ngữ viết của học sinh phổ thông. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.