Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: Chiến lược giao tiếp của bề tôi với vu trong

Luận văn "Chiến lược giao tiếp của bề tôi với vua trong "Đông Chu liệt Quốc"" góp phần làm phong phú thêm một khía cạnh khác của chiến lược giao tiếp - chiến lược giao tiếp của bề tôi với vua trong một tác phẩm văn học mà ít một công trình nào đề cập trước đó. Bên cạnh đó đề tài cũng mở ra một cách tiếp cận mới đối với tiểu thuyết Đông chu liệt quốc của tác giả Phùng Mộng Long, góp phần vào công tác giảng dạy tiểu thuyết lịch sử Trung Hóa nói chung và Đông Chu liệt quốc nói riêng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    38    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.