Windows Vista Ultimate x86 and x64 DVD (OEM : Permanently Activated)

Installation Instructions: NOTHING AT ALL Just Extract Burn the ISO Install. Install it just like a Genuine OS. o baby. It will NOT ask for any keys, no *****s reqd, no nothing. just plain vanilla install | Windows Vista Ultimate x86 and x64 DVD OEM Permanently Activated Installation Instructions NOTHING AT ALL Just Extract. Burn the ISO. Install. Install it just like a Genuine OS. o baby. It will NOT ask for any keys no s reqd no nothing. just plain vanilla install . FYI its a Dell Vista Ultimate OEM DVD and i have personally tested it on a 32bit mc and multibooted with windows xp. For multibooting with xp Install XP first just install via HDD. ie extract the ISO and mount and run via HDD. This is also helpful for those who dont have a DVD writer on their system. Windows Vista Ultimate x86 DVD OEM Permanently Activated Code http files 48697511 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
254    7    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.