Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021-2022 có đáp án

Tham khảo "Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021-2022 có đáp án" được chia sẻ sau đây để làm quen với cấu trúc đề thi, tích lũy kinh nghiệm giải đề thi, từ đó giúp các em có kế hoạch ôn tập phù hợp để sẵn sàng bước vào kì thi sắp diễn ra. Chúc các em ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao! | BÀI KIÊM TRA CU ̉ ỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 2022 Môn Toán Lớp 1 Thời gian 35 phút ̣ ̀ . . . Lớp . . Ho va tên Trường Tiểu học . Điểm Lời n h ận xét của thầy cô giáo . . . . . . 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM C u 1 Sè C u 2 Các số viết theo tứ tự từ bé đến lớn là A. 0 3 6 10 B. 6 0 3 10 C. 6 3 0 10 D. 10 3 6 0 C u 3 Số 7 2 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C u 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước phép tính Phép tính phù hợp nhất đặt trong dãy ô trống trên là A. 5 2 3 10 B. 5 2 3 0 C. 5 2 3 6 D. 5 2 3 4 C u 5. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống 5 3 8 9 5 5 C u 6 Nối với hình thích hợp 2. PHẦN TỰ LUẬN C u 7 Tính 2 3 . 7 2 . 4 5 . 3 4 . 9 5 . 3 4 . C u 8 gt C u 10 Viết phép tính thích hợp vào mỗi hình vẽ dưới đây a b Đáp án và cách cho điểm Câu 1 1 điểm . Đúng mỗi số được 0 5 đ Câu Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Đáp án A C Điền đúng Nối đúng A Điểm 1 1 1 1 1 Câu 7 1 điểm mỗi ý đúng 0 15 điểm Câu 8 Mỗi ý điền đúng 0 25 điểm Câu 9 1 điểm mỗi vế đúng 0 5 điểm Câu 10 1 điểm Mỗi vế dúng 0 5 điểm MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 Mạch Số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng KT câu số điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 3 2 1 1 1 1 Số học Số điểm 3 2 1 1 1 1 Câu số 1 3 7 8 2 9 6 10 4 Số câu 1 Hình học Số điểm 1 Câu số 5 Tổng Số câu 3 2 2 1 1 1 6 4 Số 3 2 2 1 1 1 6 4 điểm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.