XP PE

Đây là đĩa CD chứa win xp sp2 chạy boot trực tiếp bằng CD được xây dựng bằng PEBuilder và Plugin XPE. Với giao diện thân thiện và các tiện ích của win XP th́ bạn sẽ cảm thấy khá dễ chịu. Bản này ḿnh tích hợp sẵn kaspersky kis 6 cập nhật ngày 8-1-2008. Đây là 1 số h́nh ảnh của XPE | Dây là dïa CD chua win xp sp2 chay boot truc tiêp bang CD duac xây dung bang PEBuilder và Plugin XPE. Vai giao diên thân thiên và câc tien ich cùa win XP th ban se càm thây khâ dê chiu. Ban này mnh tich hap san kaspersky kis 6 câp nhât ngày 8-1-2008. Dây là 1 sô huh ành cùa XPE This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image _ is sized 800x600. Để sử dụng các chức năng của BartPE bạn có thể vào ổ đĩa chứa CD và chạy chương tính NU2MENU để thấy đc Menu chính của chương tính ở góc dưới bên trái màn hnh. Download file iso đă nén với chỉ 143mb Code _ http files 82885240 http files 82885191 http files 82885190 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    31    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.