Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ

Tài liệu tham khảo Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ | Phụ biểu 1 Mẫu đề nghị cấp giấy phép chứng chỉ - Câp Giây phép áp dụng cho mẫu vật động vật thực vật hoang dã nguy câp quý hiếm không thuộc CITES nhưng thuộc Danh mục động thực vật rừng hoang dã quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đề nghị cấp giấy phép chứng chỉ Kính gửi Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 1. Tên tổ chức cá nhân đề nghị cấp phép - Tổ chức Tên đầy đủ của tổ chức bằng tiếng Việt và tên giao dịch bằng tiếng Anh nếu có . - Cá nhân Họ tên ghi trong CMND Hộ chiếu. 2. Địa chỉ - Tổ chức Địa chỉ trụ sở số ngày đăng ký kinh doanh. - Cá nhân Số CMND Hộ chiếu ngày nơi cấp. 3. Nội dung đề nghị 4. Tên loài - Tên khoa học tên La tinh - Tên thông thường tiếng Anh tiếng Việt - Số lượng bằng chữ . đơn vị con kg mảnh chiếc. - Mục đích của việc đề nghị cấp giấy phép chứng chỉ CITES 5. Nguồn gốc mẫu vật 6. Mô tả chi tiết kích cỡ tình trạng loại sản phẩm. 7. Tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân xuất khẩu nhập khẩu bằng tiếng Việt và tiếng Anh nếu có 8. Thời gian dự kiến xuất nhập khẩu 9. Cửa khẩu xuất nhập khẩu nêu rõ tên cửa khẩu nước 10. Chứng từ gửi kèm Ngày tháng năm 200 Ký tên Tổ chức ghi rõ họ tên chức vụ của người đại diện và đóng dấu Cá nhân ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.