Mẫu giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y | X CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dâu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của cơ quan ĩ-----ĩ------ĩ---- Mầu 5 Thú y y GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Số . ĐK-KTVSTY Kính gửi . Họ tên chủ cơ sở hoặc người đại diện . Địa chỉ giao dịch . Chứng minh nhân dân số . Câp ngày. . .tại. Điện thoại .Fax .Email . Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 1 1. Cơ sở chăn nuôi động vật. Loại động vật . 2. Cơ sở sản xuât kinh doanh con giống. Loại động vật . 3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật. Loại động vật . 4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật. Loại sản phẩm động vật . 5. Nơi tập trung bốc xếp động vật sản phẩm động vật. 6. Cơ sở giết mổ động vật. Số lượng . Số lượng . Số lượng . Khối lượng . Loại động vật .Công suât giết mổ .con ngày 7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật. Loại sản phẩm động vật .Công suât .tân ngày 8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật. Loại sản phẩm động vật .Công suât .tân 9. Cơ sở kinh doanh động vật sản phẩm động vật. Loại động vật sản phẩm động vật . 10. Cơ sở sản xuât thuốc thú y chế phẩm sinh học hoá chât dùng trong thú y 11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y chế phẩm sinh học hoá chât dùng trong thú y 12. Vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Loại động vật . An toàn với bệnh . 13. Cơ sở xét nghiệm cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật Địa điểm cơ sở . Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày . . . Đăng ký kinh doanh Giây phép đầu tư số .Câp tại. 1 Các giấy tờ liên quan Mục đích sử dụng Tiêu thụ nội địa Phục vụ xuất khẩu Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động ngày. . . Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH Đăng ký tại. Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở . . 2 . TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Thời gian kiểm tra .giờ ngày. . . Ký đóng dấu ghi rõ họ tên Vào sổ đăng ký . . . KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT Ký ghi rõ họ tên - Tờ khai được làm thành 02 bản 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ 01 bản do chủ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    18    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.