Mẫu kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuộc Trung ương quản lý

Tài liệu tham khảo Mẫu kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuộc Trung ương quản lý | Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuộc Trung ương quản lý P hụ lục 12A. Phí và lệ phí . Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật - PH PH meter Mầu - Borate formol thử định tính Mầu - NH3 TCVN 3699 1990 Mầu - H2S TCVN 4834 1998 Mầu - VKHK TCVN 5667 1992 Mầu - Coliform TCVN 4830 1990 Mầu - TCVN 5155 1990 Mầu - Salmonella TCVN 5135 1990 Mầu - S. aureus TCVN 5156 1990 Mầu - C. perfingens TCVN 4991 1989 Mầu - BaCillus CereuS ISO 1732 1993 Mầu - L. monocystogens ISO Dis 11290 1994 Mầu - Campylobacter ISO Dis 10272 1994 Mầu . Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa tươi - PH PH meter Mầu - Tỷ trọng tỷ trọng kế Mầu - Hàm lượng bơ Mầu - Hàm lượng protein Kieldahl Mầu - Vật chất khô trọng lượng Mầu - ISO CD 6785 1995 Mầu - Salmonella International IDF Standard 93 B 1995 Mầu - S. aureus fDa 8 1997 Mầu - C. perfingens ISO 1732 1993 Mầu - Bacillus cereus ISO 1732 1993 Mầu - L. monocystogens ISO Dis 11290 1994 Mầu - Các loại vi sinh vật gây bệnh khác Mầu . Kiểm tra các chất tồn dư có trong sản phẩm động vật - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ chỉ tiêu thứ hai trở đi bằng 50 chỉ tiêu đầu Chỉ tiêu đầu - Dư lượng thuỷ ngân Chỉ tiêu - Dư lượng kim loại nặng Cd As Pb Chỉ tiêu - Dư lượng chất kháng sinh Chỉ tiêu - Dư lượng Aflatoxin Chỉ tiêu - Dư lượng Hooc-mon Chỉ tiêu 1 . Kiểm tra độc tố nấm mốc trong sản phẩm động vật Lần . Kiểm tra vệ sinh thú y thức ăn chăn nuôi - Pb AOAC Mầu - Aflatoxin sắc khí ga Mầu - Furazolidon LC MS-Jpurnal of Chromatography A939 2001 49-58 Mầu - Các loại kháng sinh khác Mầu - TCVN 6848 2001 Mầu - Salmonella TCVN 4829 2001 Mầu - Các loại nấm mốc TCVN 4993 1989 Chỉ tiêu - Vi sinh vật khác Chỉ tiêu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    308    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.