Mẫu bản tóm tắt đặc tính sản phẩm thuốc thú y thủy sản

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tóm tắt đặc tính sản phẩm thuốc thú y thủy sản | Mẫu 2A ĐKLH BẢN TÓM tắt Đặc tính sản phẩm THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN 1 Tên sản phẩm 2 Dạng bào chế và đường dùng của sản phẩm. 3 Thành phần hàm lượng hoạt chất có trong sản phẩm 4 Những đặc tính dược lực học dược động học - Đặc tính dược lực học - Đặc tính dược động học 5 Những chỉ định về điều trị công dụng và liều lượng sử dụng 6 Những cảnh báo khi sử dụng 7 Những cảnh báo cho người sử dụng. 8 Thời gian ngừng thuốc trước khi thu hoạch 9 Những thông tin về sử dụng sản phẩm ĐẠI DIỆN CƠ SỞ Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.