Bảo mật dữ liệu thử nghiệm phân bón hoá học

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp | Bảo mật dữ liệu thử nghiệm phân bón hoá học Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trông trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trông trọt Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời hạn thẩm định 15 ngày kể từ ngày nhận được hô sơ hợp lệ có đơn đăng ký bảo mật Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp Đơn đăng ký bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm trực tiếp cho Cục Trồng trọt Cục Trồng trọt đóng dấu xác nhận ngày nhận hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật dữ liệu thử nghiệm vào sổ đăng ký bảo mật và gửi văn bản xác nhận đơn và hồ sơ cho người nộp hồ sơ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật Cục Trồng trọt phải kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật và tiến hành thẩm định nội dung yêu cầu bảo mật trong đơn theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu Cục Trồng trọt từ chối và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký bảo mật để kip thời sửa chữa bổ sung. Thời gian sửa đổi bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày kể từ ngày người yêu cầu bảo mật nhận được thông báo bằng văn bản theo dấu Tên bước Mô tả bước bưu điện nơi đến . lẦ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn yêu cầu bảo mật dữ liệu thử nghiệm 2. Tài liệu thông tin về dữ liệu thử nghiệm cần bảo mật 3. Các tài liệu liên quan khác nếu có . Số bộ hồ sơ Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    14    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.