Cấp các giấy tờ có liên quan cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê : Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản | Cấp các giấy tờ có liên quan cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan phối hợp nếu có Bộ kế hoạch đầu tư Bộ Quốc phòng Bộ công an Bộ Giao thông vân tải UBND các tỉnh có liên quan Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 làm việc kể từ ngày Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Văn bản chấp thuận Danh sách thuyền viên Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mục 7 biểu mẫu này Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng Cục KTBVNLTS hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. Sau khi thụ lý xong cá nhân tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại 3. bộ phận một cửa Văn phòng Cục KT BVNLTS hoặc Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện. .Ă Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp các giấy tờ cho phép tàu cá trong nước hoạt động ở vùng 1. biển quốc tế hoặc quôc gia khác có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi chủ tàu cá đăng ký Thành phần hồ sơ 2. Hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản bản sao 3. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bản sao 4. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá bản sao 5. Bằng thuyền trưởng máy trưởng bản sao 6. Danh sách thuyền viên Số bộ hồ sơ 01bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung 1 1. Có căn cứ là Hiệp định hợp tác khai thác thuỷ sản giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc Văn bản qui định Nghị định số 123 2006 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.