Cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản

Tham khảo tài liệu 'cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y thuốc thú y thuỷ sản chế phẩm sinh học vi sinh vật hoá chất dùng trong thú y thú y thuỷ sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Thú y Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu. đồng Quyết định số 08 2005 QĐ- BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước - Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực 1. tiếp tại Cục Thú y Bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. 2. - Phòng chức năng thẩm tra nếu đủ điều kiện tiến hành cấp. - Sau 07 ngày làm việc người đề nghị cấp đến tại Cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận Chứng chỉ hành nghề. Trường hợp người đề 3 nghị cấp muốn nhận kết quả qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua tài khoản của Cục Thú y Bộ phận một cửa của Cục sẽ chuyển Chứng chỉ hành nghề đến người đề nghị cấp qua đường bưu điện. Tên bước Mô tả bước Tài khoản chuyển tiền ghi rõ lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thú y - Kho bạc nhà nước Đống Đa Hà Nội. .Ă Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y 2. Bằng cấp chuyên môn bản sao được công chứng chứng thực 3. Xác nhận năm kinh nghiệm 4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên trong vòng 01 năm tính đến ngày nộp. 6. 02 ảnh 4x 6 được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.