Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất - nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất - nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất - nhập khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thônNông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí 1. Tên phí Mức phí Văn bản qui định đ chứng chỉ Thông tư số 110 2003 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhận hồ sơ Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 3. Trả kết quả. lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ 1. Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương 2- đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật. 3. Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng cũ. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Phụ lục 5 Quyết định số 89 2007 QĐ-BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.