Cấp giấy chứng nhận gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ấ 1 r I V 1 -l-w 1 r Câp giây chứng nhận gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định phục vụ gia hạn . Thông tư số 1. giấy đăng ký thuốc bảo vệ thực 110 2003 TT-BTC n. vật Lệ phí cấp giấy gia hạn đăng ký Thông tư số 110 2003 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bộ phận tiếp nhận HS trả KQ Cục Bảo vệ thực vật. 2. Phòng Quản lý thuốc Cục BVTV thẩm định hồ sơ . 3. Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận HS trả Tên bước Mô tả bước KQ Cục Bảo vệ thực vật. lẦ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật 2. Giấy chứng nhận đăng ký của thuốc xin gia hạn. 3. Tài liệu về tình hình đăng ký và sử dụng ở nước ngoài hiện nay. Báo cáo về số lượng hoặc giá trị thuốc đó được nhập khẩu sản xuất 4. gia công sang chai đóng gói buôn bán và sử dụng hàng năm ở Việt Nam. 5. Mầu nhãn Số bộ hồ sơ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    19    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.