Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Các cơ quan thú y vùng các Chi cục Kiểm dịch vùng các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Các cơ quan thú y vùng các Chi cục Kiểm dịch vùng các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phụ lục 12A Quyết định số 08 2005 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ hàng khi xuất khẩu sản phẩm động vật phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền Kiểm tra trước khi đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch. Kiểm tra sau khi đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch. 4. Xem xét cấp giấy chứng nhận kiểm dịch Tên bước Mô tả bước Trường hợp chủ hàng hoặc nước nhập khẩu không yêu cầu kiểm dịch xuất khẩu cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện kiểm dịch theo quy định kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh hoặc kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tuỳ theo nơi xuất phát của sản phẩm động vật. lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ - Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định - Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm 2. z  động vật nếu có 3. - Bản sao hợp đồng mua bán nếu có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    17    1    16-10-2021
20    22    0    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.