Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh TP trực thuộc TW nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền . Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 24 giờ kể từ khi lấy mẫu . Nếu quá thời hạn thì phải thông báo trước với khách hàng. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí 1. KDTV Thu theo lô hàng quy định tại Thông tư 110 2003 TT -BTC. Thông tư số 110 2003 TT-BTC n. Lệ phí giấy tờ 10 000 đ bộ Thông tư số 110 2003 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ trả kết quả Chi cục Kiểm dịch 1. thực vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Nhận hồ sơ . - Phòng bộ phận Kiểm dịch thực vật hàng hoá xuất nhập khẩu Lấy mẫu . Tên bước Mô tả bước 3. - Phòng bộ phận kỹ thuật Phân tích giám định mẫu. 4. - Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu 5. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ trả kết quả Trả kết quả lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ 1. - Giấy đăng ký KDTV. 2. - Hợp đồng L C nếu có . - Những giấy tờ liên quan khác nếu có Packing list In voi Bill đối 3. 7. .a với tàu biên Số bộ hồ sơ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    23    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.