Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất chuyển cửa khẩu quá cảnh lãnh thổ Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Các quan thú y vùng các Chi cục Kiểm dịch vùng các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Các quan thú y vùng các Chi cục Kiểm dịch vùng các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phụ lục 12A Quyết định số 08 2005 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ hàng phải đăng ký với cơ quan kiểm dịch động vật được Cục Thú y chỉ định 2. Trong phạm vi 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng địa điểm thời gian nội dung tiến hành kiểm dịch. lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ 1. Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu quy định Văn bản trả lời của Cục Thú y về việc kiểm dịch động vật sản phẩm 2. động vật tạm nhập tái xuất chuyển cửa khẩu quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 3. Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu nếu có 4. Các giấy tờ khác có liên quan nếu có Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đăng ký kiểm dịch Mẫu số 3 Quyết định số 86 2005 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.