Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ả 1 r 1 1 r 1 1 A 1 Cấp giây chứng nhận đăng ký lưu hành thuôc thú y thuỷ sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Bộ phận một cửa - Cục Thú y Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 10 ngày làm việc trả lời kết quả sơ bộ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu - Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trong thời hạn 45 ngày làm việc đối với dược phẩm hoặc trong thời hạn 60 ngày làm việc đối với vắc xin chế phẩm sinh học . Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phí kiểm tra cấp đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc thú y chế phẩm sinh học hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản. đồng sản phẩm Quyết định số 60 2008 QĐ-BTC - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thuốc thú y CPSH VSV hoá chất Giấy được phép lưu hành tại Việt Nam chứng nhận Quyết định số 60 2008 QĐ-BTC. đối với 1 sản phẩm Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản nộp 1. trực tiếp hồ sơ tại Cục Thú y Bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. 2. - Phòng chức năng thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc và Tên bước Mô tả bước yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ không hợp lệ. 3. - Xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. - Tổ chức cá nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y nộp phí lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y tại Cục Thú y. Trường hợp tổ chức cá nhân có yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì nộp phí lệ phí qua tài khoản của Cục Bộ 4. phận một cửa của Cục sẽ chuyển giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đến tổ chức cá nhân qua đường bưu điện. Tài khoản chuyển tiền ghi rõ phí lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản - Kho bạc nhà nước Đống Đa Hà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    25    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.