Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thờ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thờ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ấ 1 1 V -I-W 1 J -V r Cấp giây chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xét cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tam thời. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Cấp mới Lệ phí cấp giấy chứng lân nhận đăng ký tàu cá - Cấp lại lân Quyết định số 31 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức chuẩn bị đây đủ hồ sơ theo mục 7 biểu mẫu này Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa 2. Văn phòng Cục KTBVNLTS hoặc gián tiếp qua đường bưu điện Tên bước Mô tả bước Sau khi thụ lý xong Cá nhân tổ chức nhận kết quả trực tiếp 3. tại bộ phận một cửa Văn phòng Cục KT BVNLTS Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện. lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ 1. Tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý do 2. Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu. 3. Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp. Số bộ hồ sơ 01bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.