Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất- nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất- nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất- nhập khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tiếp nhận Hồ sơ 2. Kiểm tra thực tế Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử 3. Ẳ Ẵ . . . Ẵ trùng vật thể xuất - nhập khẩu. 4. Trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng. 2. Qui trình kỹ thuật phương tiện danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng Thành phần hồ sơ 3. Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng. Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử 4. trùng theo qui định. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp cấp lại giấy chứng nhận đủ 1. điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng Phụ lục 4 . Quyết định số 89 2007 QĐ-BNN. Yêu câu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định 1 Người trực tiếp quản lý điều hành phải có chứng Quyết định .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    34    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.