Cấp giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câp giây phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan phối hợp nếu có Bộ KHĐT Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ GTVT UBND các tỉnh có liên quan Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 làm việc kể từ ngày Cục KT BVNLTS nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép 200 USD lần đối với Quyết định số họat động thủy sản tàu cá nước ngoài 31 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mục 7 biểu mẫu này Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng Cục KTBVNLTS hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. Sau khi thụ lý xong cá nhân tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại 3. bộ phận một cửa Văn phòng Cục KT BVNLTS hoặc Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phải có một trong các loại giấy tờ văn bản sau Giấy phép đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Dự án hợp tác về điều tra thăm dò nguồn lợi thuỷ sản khai thác thuỷ sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án hợp tác về huấn luyện kỹ thuật chuyển giao công nghệ thuỷ sản và thuê tàu cá nước ngoài được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án hợp tác về kinh doanh thu mua thuỷ sản vận chuyển thuỷ sản được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đồng ý về nguyên tắc. - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam 2. Phụ lục II Thông tư số 01 2006 TT-BTS ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    11    1    19-10-2021
22    14    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.