Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép khai thác thủy sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép khai thác thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu thuộc các tổ chức Các doanh nghịêp tổ chức thuộc Bộ NN PTNT Các doanh nghiệp tổ chức trực thuộc các Bộ ngành Trung ương khác Các doanh nghiệp tổ chức làm kinh tế thuộc các lực lượng vũ trang . Cơ quan phối hợp nếu có Bộ kế hoạch đầu tư Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ Giao thông vận tải UBND các tỉnh có liên quan Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 làm việc kể từ ngày Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp các loại giấy phép 1. trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản VND lần đối với tàu cá trong nước Quyết định số 31 2007 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mục 7 biểu mẫu này Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng Cục KTBVNLTS hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. Sau khi thụ lý xong cá nhân tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại 3. bộ phận một cửa Văn phòng Cục KT BVNLTS hoặc Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 02 1. 2006 TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN PTNT . Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng đối với

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.