Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Thời gian PRA Theo phụ lục 3 của Quyết định 48 2007 QĐ-BNN ngày 29 5 2007 Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam . - Thời gian hoàn tất hồ sơ 1 ngày. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước 1. Tên bước Mô tả bước - Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết quả Nhận hồ sơ. 2. - Thẩm định Phân tích nguy cơ dịch hại PRA Kết quả PRA 3. - Cấp Giấy phép . 4. - Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết quả Trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Đơn đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu 2. -Tài liệu để thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại PRA 3 -- Công văn cho phép nhập khẩu chỉ áp dụng đối với giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh theo qui định của Bộ Nông nghiệp PTNT . Số bộ hồ sơ 01 Thành phần hồ sơ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu Phụ lục 1 Những thông tin cần thiết để thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại Phụ lục 2 Văn bản qui định Quyết định số 48 2007 QĐ-BNN. Quyết định số 34 2007 QĐ-BNN. Quyết định số 48 2007 QĐ-BNN. Quyết định số 34 2007 QĐ-BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
334    12    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.