Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí 1. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Thông tư số Tên phí Mức phí Văn bản qui định và nguyên liệu làm thuốc BVTV 110 2003 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận HS trả KQ Cục Bảo vệ thực vật. 2. - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận HS trả KQ Cục Bảo vệ thực vật. 3. - Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận HS trả KQ Cục Bảo vệ thực vật. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin nhập khẩu thuốc chưa có trong danh mục được phép sử dụng hạn chế sử dụng để dùng trong nghiên cứu thí nghiệm thử nghiệm khảo 1. nghiệm hoặc trong các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nếu nhập khẩu để nghiên cứu thí nghiệm hoặc sử dụng trong các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . - Bản sao có công chứng giấy phép đầu tư nước ngoài do cơ quan có thẩm 2. quyền Việt Nam cấp chỉ nộp lần đầu nếu nhập khẩu để sử dụng trong các dự án đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam . - Chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành hàng kinh doanh là thuốc 3. _ BVTV hoặc vật tư nông nghiệp. - Đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan tỉnh 4. .1 1 1 Ẵ Ắ thành phố trực thuộc Trung ương cấp. - Hợp đồng tái xuất với đối tác nước ngoài nếu nhập khẩu để tái xuất được 5. ghi cụ thể về chủng loại khối lượng thuốc nhập khẩu để tái xuất thời hạn tái .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.