Cấp giấy phép trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Chăn nuôi Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Chăn nuôi Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện về Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Cục Chăn nuôi. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 2. -KTẤ Ä .Ä .Ä . . 1 1 -1 Ấ Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả vào sổ hồ sơ sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết. - Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Cục ký hoặc 3. -1 Ấ 1 Ẵ À k. trình cấp có thấm quyền xem xét giải quyết. - Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ 4. chức cá nhân đúng hẹn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin xuất nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quý hiếm mẫu 1 2. - Lý lịch nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần trao đổi quốc tế mẫu 2 - Các văn bản có liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quý hiếm Dự án hợp tác nghiên cứu Hợp đồng nghiên cứu . Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu 1 Đơn xin xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quý hiếm Quyết định số 43 2006 QĐ-BNN. Mẫu 2 Lý lịch nguồn gen vật nuôi quý hiếm đề nghị xuất hoặc nhập Quyết định số 43 2006 QĐ-BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    30    1    20-10-2021
58    30    2    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.