Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy lợi | Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Cục Thuỷ lợi Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Thuỷ lợi Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Cục Thuỷ lợi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Bổ sung hồ 2. sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét kiểm tra hồ sơ trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Kiểm tra thực tế hiện trường Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 30 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ Kiểm tra 3. thực tế hiện trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép trường hợp không đủ điều kiện cấp phép cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép. 4. Nhận kết quả Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Cục Thuỷ lợi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải kèm theo phụ lục I . Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể Bản đồ tỷ lệ 1 khu vực xử lý nước thải vị trí xả nước thải vào hệ thống 3. CTTL Hồ sơ thiết kế quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan 4. nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.