Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Lâm nghiệp Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Cấp giấy phép xuất nhập đồng Quyết định số 11 2008 QĐ- Tên phí Mức phí Văn bản qui định khẩu giống Một trăm ngàn BTC. đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Cục Lâm nghiệp trực tiếp hoặc 1. Nộp hồ sơ qua Bưu điện Nhận kết 2. quả Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng Cục Lâm nghiệp hoặc qua Bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1 - Đơn theo mẫu theo mẫu biểu số 12 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89 2005 QĐ-BNN ngày 29 Thành phần hồ sơ tháng 12 năm 2005 của Bộ NN PTNT 2. Hợp đồng mua bán giống 3. Lý lịch giống Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm Quyết định số 89 2005 QĐ-nghiệp BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.