Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax Email sau đó gửi hồ sơ bản chính tới các cơ quan kiểm tra - chứng nhận Thời hạn giải quyết Cơ quan kiểm tra công nhận cấp lại Giấy chứng nhận cho Cơ sở trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức thu lệ phí về công tác quản lý . lần 1. chât lượng an toàn vệ sinh thủy cấp sản Quyết định số 60 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản Tàu chế biến thủy sản xuất khẩu Cơ sở làm sạch và cung ứng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống Kho lạnh độc lập có bảo quản thủy sản Cơ sở lưu giữ đóng gói thủy sản có sản phẩm xuất khẩu Cơ sở chế biến thủy sản có sản phẩm xuất khẩu có văn bản đề nghị Cơ quan kiểm tra công 1. nhận cấp lại Giấy chứng nhận khi Giấy chứng nhận hết ô gia hạn Giấy chứng nhận bị mất Giấy chứng nhận bị hư hỏng hoặc khi Cơ sở có thay đổi hay bổ sung thông tin có liên quan đối với tàu cá đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng và Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực. Tên bước Mô tả bước Cơ quan kiểm tra công nhận tiếp nhận rà soát hồ sơ thực hiện cấp Giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.