Cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm, ở Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia

Tham khảo tài liệu 'cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm, ở khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Cơ quan phối hợp nếu có Cục Lâm nghiệp Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức cá nhân có văn bản xin ý kiến của đơn vị có nguồn gen. 2. Văn bản đồng ý không đồng ý của đơn vị có nguồn gen Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ khi có văn bản đồng ý đề nghị khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết 4. định cho phép khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia 5. Nhận kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị khai- thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm theo mẫu biểu số 01- Phụ lục 1 . 2. Văn bản đồng ý của đơn vị đang lưu giữ nguồn Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị khai thác và sử dụng nguồn gen cây Quyết định số rừng quý hiếm Biểu số 01- Phụ lục 1 89 2005 QĐ-BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    26    2    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.