Cấp phép nhập khẩu chế phẩm sinh học mới chưa có tên trong Danh mục tại Phụ lục 3 các mặt hàng phục vụ nuôi trồng thủy sản nhập khẩu có điều kiện (trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu)

Tham khảo tài liệu 'cấp phép nhập khẩu chế phẩm sinh học mới chưa có tên trong danh mục tại phụ lục 3 các mặt hàng phục vụ nuôi trồng thủy sản nhập khẩu có điều kiện (trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép nhập khẩu chế phẩm sinh học mới chưa có tên trong Danh mục tại Phụ lục 3 các mặt hàng phục vụ nuôi trồng thủy sản nhập khẩu có điều kiện trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu . Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Nuôi trồng thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Nuôi trồng thuỷ sản Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trong 05 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ thông báo kết quả nêu rõ yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu - Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ cấp giấy phép. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp phép xuất nhập khẩu thuốc 1. thú y CPSH VSV hoá chất dùng đồng Giấy trong thú y thuỷ sản phép. Quyết định số 60 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Cục Nuôi trồng thuỷ sản Kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả nêu rõ yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu Cấp Giấy phép kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin nhập khẩu Phụ lục 6 Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất và cơ quan thẩm quyền nước 2. sản xuất hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập cấp bản gốc hoặc bản sao hợp pháp và bản dịch ra tiếng Việt đảm bảo đúng với nội dung bản chính 3. Tóm tắt đề cương nghiên cứu Phụ lục 8 Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập của cơ quan nghiên cứu hoặc văn 4. bản đồng ý của Bộ Thủy sản cũ nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong trường hợp cơ sở nhập khẩu là doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ 02 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Đơn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    15    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.