Cấp phép xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản (thức ăn cho thuỷ sản)

Tham khảo tài liệu 'cấp phép xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản (thức ăn cho thuỷ sản)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản thức ăn cho thuỷ sản . Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Nuôi trồng thuỷ sản. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Nuôi trồng thuỷ sản. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trong 05 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ thông báo kết quả nêu rõ yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu - Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ cấp giấy phép. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp phép xuất khẩu nhập đ Giấy khẩu thức ăn thuỷ sản phép xuất khẩu Quyết định số 60 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Cục Nuôi trồng thuỷ sản Kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả nêu rõ yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu Cấp Giấy phép cho tổ chức cá nhân trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xuất khẩu 2. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm cần xuất khẩu 3. Hợp đồng mua bán nếu có 4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Số bộ hồ sơ 01bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin xuất khẩu phụ lục 9 . Quyết định số 15 2006 QĐ-BTS. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.