Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Kế thừa - Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Kế thừa cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế thừa là gì; Tại sao phải kế thừa; Cách thực hiện; Những điều cần lưu ý; Các kiểu kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo! | NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Kế thừa dungntp NNLT 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 1 Mục tiêu bài học Kế thừa là gì Tại sao phải kế thừa Cách thực hiện Những điều cần lưu ý Các kiểu kế thừa. 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 2 Kế thừa là gì 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 3 Kế thừa là dùng lại những cái đã có chứ còn gì nữa 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 4 Tại sao phải kế thừa 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 5 Để đỡ phải viết lại code nhiều lần chứ sao D 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 6 Làm như thế nào 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 7 Xét các ví dụ sau 1. Tạo một danh sách SV bao gồm các thông tin Mã SV Điểm toán Họ tên Điểm văn Ngày sinh Điểm NN Quê quán Điểm TB Địa chỉ thường trú . 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 8 Xét các ví dụ sau 2. Tạo một danh sách CB bao gồm các thông tin Mã CB Hệ số lương Họ tên Hệ số thâm niên Ngày sinh Phụ cấp Quê quán Tổng lương Địa chỉ thường trú . 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 9 Như vậy cả 2 loại đối tượng trên chung nhau dữ liệu gì Mã Họ tên Ngày sinh Quê quán Địa chỉ thường trú . 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 10 Oh Thế thì các hàm nhập xuất cũng giống nhau phần nhập xuất dữ liệu đấy đúng ko 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 11 Quá đúng luôn 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 12 Thế giải pháp là gì Nói nhanh đi. 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 13 OK Giải pháp là Tách phần chung ra thành 1 lớp gọi là lớp cơ sở 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 14 Cách làm Tạo một lớp ConNguoi chứa đựng những thông tin chung nhất lớp này được gọi là lớp cơ sở hoặc lớp cha Tạo 2 lớp CB và SV kế thừa lớp ConNguoi lớp kế thừa được gọi là lớp dẫn xuất hoặc lớp con 20 04 2018 Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa CNTT - ĐHSPHN 15 Cách làm Cú .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    89    1    20-07-2024
46    91    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.