Cấp Quyết định thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Tham khảo tài liệu 'cấp quyết định thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Quyết định thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Bộ phận một cửa - Cục Thú y Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trả lời kết quả sơ bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc nếu hồ sơ không đạt yêu cầu - Cấp Quyết định trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đồng Giấy phép thử nghiệm khảo nghiệm Quyết định số 08 2005 QĐ- BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân xin thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y nộp 1. trực tiếp hồ sơ tại Cục Thú y Bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. - Phòng chức năng thẩm định Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu. Dự thảo văn bản trả lời trình lãnh đạo Cục Thú y xét duyệt không phải nộp lệ phí . 2. Hồ sơ đáp ứng yêu cầu. Trình hội đồng khoa học chuyên ngành xét duyệt Hội đồng không thông qua dự thảo công văn trả lời trình lãnh đạo Cục Thú y xét duyệt Hội đồng thông qua trình lãnh đạo Cục Thú y cấp quyết định thử nghiệm khảo nghiệm. Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân xin thử nghiệm khảo nghiệm nộp lệ phí và nhận Quyết định thử nghiệm khảo nghiệm tại Bộ phận một cửa của Cục Thú y Trường hợp tổ chức cá nhân có yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua tài khoản của Cục 3. Thú y Bộ phận một cửa sẽ chuyển Quyết định thử nghiệm khảo nghiệm đến tổ chức cá nhân qua đường bưu điện. Tài khoản chuyển tiền ghi rõ lệ phí cấp Quyết định thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y - Kho bạc nhà nước Đống Đa Hà Nội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin đăng ký thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y theo biểu mẫu BM-01 CTY-07 Hợp đồng thử nghiệm khảo nghiệm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.