Cấp sổ thuyền viên tàu cá

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ thuyền viên tàu cá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp sổ thuyền viên tàu cá Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Cơ quan Đăng ký tàu cá có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp sổ thuyền viên tàu cá cho thuyền viên chậm nhất không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp sổ thuyền p Quyết định số 31 2007 lần Tên phí Mức phí Văn bản qui định viên tàu cá Cấp lại lần BTC. Quyết định số 31 2007 QĐ- BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Sổ thuyền viên Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mục 7 biểu mẫu này Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng Cục KTBVNLTS hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. Sau khi thụ lý xong cá nhân tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại 3. bộ phận một cửa Văn phòng Cục hoặc Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp sổ thuyền viên tàu cá kèm theo 2 ảnh màu cỡ 3 x 4 Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao có công chứng 2. hoặc giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đi biến làm nghề cá do cơ quan Đăng kiếm tàu cá cấp bản chính . Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện đế thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Người xin cấp sổ thuyền viên tàu cá phải có đủ các điều kiện sau - Đủ tuổi lao động theo quy định của 1 pháp luật về lao động. - Có đủ sức khỏe và biết bơi. -Được tập huấn về những kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biến do cơ quan đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức Nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.