Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu, quá cảnh

Tham khảo tài liệu 'cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu, quá cảnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu quá cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhận Hồ sơ 2. Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng . 3. Trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng. -Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền 2. xác nhận. -Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở 3. lên cấp theo qui định của Pháp luật. Thành phần hồ sơ -Sơ yếu lí lịch của người đề nghị cấp thẻ có xác nhận của chính quyền địa 4. phương hoặc cơ quan chủ quản . 5. -02 ảnh chân dung 2 cm x 3 cm Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp đổi thẻ xông hơi khử trùng Quyết định số 89 2007 QĐ-1. Phụ lục 6 BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    13    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.