Cấp đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu, quá cảnh

Tham khảo tài liệu 'cấp đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu, quá cảnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể xuất nhập khẩu quá cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Bảo vệ thực vật Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhận Hồ sơ 2. Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng . 3. Trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Đơn đề nghị cấp đổi thẻ xông hơi khử trùng. -Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở 2. lên cấp theo qui định của Pháp luật. 3. -02 ảnh chân dung 2 cm x 3 cm Thành phần hồ sơ 4. -Thẻ xông hơi khử trùng cũ. Số bộ hồ sơ 01 Tên mâu đơn mâu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp đổi thẻ xông hơi khử trùng . Phụ lục 6 Quyết định số 89 2007 QĐ- BNN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.