Nghiên cứu ổn định thủy lực của khối phủ RAKUNA-IV trong trường hợp xếp rối và sóng không tràn

Bài viết Nghiên cứu ổn định thủy lực của khối phủ RAKUNA-IV trong trường hợp xếp rối và sóng không tràn trình bày nghiên cứu ổn định thủy lực của khối phủ RAKUNA-IV trong trường hợp xếp rối và sóng không tràn. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018. ISBN 978-604-82-2548-3 NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH THỦY LỰC CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA-IV TRONG TRƯỜNG HỢP XẾP RỐI VÀ SÓNG KHÔNG TRÀN Nguyễn Quang Lương1 Nguyễn Văn Thìn2 1 Khoa Kỹ thuật Biển Trường Đại học Thủy lợi email 2 Phòng Đào tạo Đại học amp Sau đại học email nvthin@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG đề thực tiễn mang tính cấp bách khi mà trong hầu hết các trường hợp đặc biệt là khu vực Trong những năm gần đây các cấu kiện nước sâu các khối phủ cho đê chắn sóng dạng khối phủ rất lớn đã được sử dụng cho nhiều đá đổ thường được thi công theo phương pháp công trình bảo vệ bờ biển đặc biệt là đê chắn xếp rối xem Hình 1 . sóng dạng đá đổ mái nghiêng ở các khu vực nước sâu. RAKUNA-IV là dạng cấu kiện tiêu sóng mới của Nhật Bản được phát minh vào năm 2007 của công ty Nikken Kogaku. RAKUNA-IV cũng có cấu tạo bốn chân như Tetrapod nhưng góc cạnh hơn và đặc biệt là có thêm 04 hốc lõm ở các chân như tên gọi của nó xem Hình 1 . a b Dưới tác động của sóng khối phủ sẽ bị Hình 1. Mô hình cấu kiện RAKUNA-IV a dịch chuyển theo các hình thức như là trượt và công tác thi công lắp đặt khối phủ b quay hoặc bị nâng ra ngoài lớp phủ. Cơ chế mất ổn định do hiện tượng các cấu kiện bê 2. NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH THỦY LỰC tông khối phủ bị xoay lắc dưới tác động CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA-IV TRONG của sóng cơ chế rocking là một cơ chế TRƯỜNG HỢP XẾP RỐI VÀ SÓNG thường gặp ở dạng khối phủ liên kết hai lớp KHÔNG TRÀN có hình dạng thanh mảnh và được xếp rối trên mái đê đá đổ. . Thiết kế mô hình và bố trí thí nghiệm Để nghiên cứu ổn định khối phủ trên mái Mô hình đê thí nghiệm gồm có 03 lớp lớp dốc phải xem xét đầy đủ các yếu tố như trọng ngoài lớp giữa và lớp lõi xem Hình 2 . Kích lượng chiều cao sóng mật độ nước mật độ thước lớp ngoài và lớp thứ hai được thu nhỏ xếp khối mái dốc độ thấm của lõi đê chu kỳ theo tỉ lệ mô hình thông thường theo tiêu sóng thời gian bão độ cao tương đối của đỉnh chuẩn Froude . Dựa vào kích thước khối phủ đê. Đây là cơ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.