Chấp thuận chủ trương lập các dự án đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp – PTNT

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Chấp thuận chủ trương lập các dự án đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp - PTNT Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có Các Cục Vụ thuộc Bộ có liên quan Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ về Ban Đổi mới và QLDNNN Bộ Nông nghiệp - PTNT 2. Ban Đổi mới và Quản lý DNNN tiến hành thẩm định hồ sơ 3. Bộ ra văn bản về chủ trương lập Dự án đầu tư Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn thư Ban Đổi mới - Quản lý 4. - 1 .1 DNNN hoặc qua hệ thống bưu chính Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Báo cáo sơ bộ về Dự án đầu tư - Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp thời điểm hiện tại và năm gần nhất Thành phần hồ sơ - Đối với các dự án phát triển liên quan đến bất động sản khách sạn văn phòng du lịch sinh thái cần có Hồ sơ pháp lý về đất đai và Biên bản kiểm tra 3. . _ . . __ _ . nhà đất theo Quyết định số 09 2007 QĐ-TTg ngày 1901 2007 Bản phô tô đóng dấu sao y của doanh nghiệp - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ban giám đốc của doanh nghiệp về chủ 4. trương lập Dự án đầu tư 5. - Tờ trình xin ý kiến Bộ về chủ trương lập Dự án đầu tư Số bộ hồ sơ 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.