Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp

Tham khảo tài liệu 'chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chưa quy định Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận 1. người kiểm định giống cây trồng Quyết định số đồng lần 11 2008 QĐ-BTC. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí giám sát người kiểm định giống cây trồng người lần Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người kiểm định muốn được chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định phải gửi hồ sơ đăng ký về Cục Trồng trọt ba tháng trước 1. khi quyết định chỉ định hết hiệu lực đối với chỉ định lại . Cục Trồng trọt đánh giá dựa trên hồ sơ và kết quả giám sát nếu có và quyết định chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định. Cục Trồng trọt tiếp nhận thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót 2. phải thông báo cho người nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa bổ sung Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt tổ chức đánh giá hồ sơ theo 3. điều kiện được chỉ định người kiểm định Tên bước Mô tả bước Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định chỉ định lại hoặc mở rộng 4. phạm vi chỉ định Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa quy định cụ thể Số bộ hồ sơ Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Người kiểm định giống cây trồng thuộc đơn vị hành Quyết định số chính đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp được chỉ định 106 2008 QĐ-BNN khi đáp ứng các điều kiện sau đây

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.