Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Tham khảo tài liệu 'chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống sản phẩm cây trồng và phân bón Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp nếu có Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Chưa quy định Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đánh giá công nhận phòng lần V X. A Quyết định số Tên phí Mức phí Văn bản qui định phòng kiểm nghiệm GCT 11 2008 QĐ-BTC. Lệ phí cấp giấy chứng 2. nhận phòng kiểm nghiệm lần giống cây trồng Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Phí giám sát phòng kiểm nghiệm GCT đồng phòng lần Quyết định số 11 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Phòng kiểm nghiệm muốn được chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định gửi hồ sơ đăng ký về Cục Trồng trọt ba tháng trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực đối với chỉ định lại . Căn cứ hồ sơ xin chỉ định lại và kết quả giám sát nếu có Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản xem xét chỉ định lại mở rộng phạm vi chỉ định. Trường hợp cần thiết Cục Trồng trọt tổ chức đánh giá theo hình 2. 3. 4. 5. Tên bước Mô tả bước thức Hội đồng đánh giá Cục Trồng trọt tiếp nhận thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa bổ sung Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thành lập Hội đồng đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Cục Trồng trọt Trường hợp phòng kiểm nghiệm có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp và đề xuất

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    14    1    19-10-2021
5    15    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.