Mẫu đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

Tài liêu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng | ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG Kính gửi . Họ tên .Ngày sinh .Nam Nữ Đơn vị công tác . Địa chỉ . Chức danh . Trình độ chuyên môn . Phạm vi hành nghề thực hiện xông hơi khử trùng đối với Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh Vật thể bảo quản nội địa Vật liệu bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế Các trường hợp khác. Hồ sơ kèm theo Bằng đại học về chuyên môn hoá chất hoặc bảo vệ thực vật bản sao có công chứng Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với trường hợp cấp lần đầu Giấy chứng nhận sức khoẻ Sơ yếu lý lịch Ảnh chân dung 4cm x 6cm 2 chiếc đối với trường hợp cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng đối với trường hợp gia hạn Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. . Xác nhận của cơ quan chủ quản Người xin cấp gia hạn chứng chỉ Ký tên đóng dấu Ký tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    26    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.