Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á giai đoạn 2021 – 2025

Bài viết Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á giai đoạn 2021 – 2025 phản ánh kết quả nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2021- 2025. | TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 58 2022 109 PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI THEO TIÊU CHUẨN MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2021 2025 Nguyễn Văn Tuân Nguyễn Xuân Hải Lê Hồng Hạnh Nguyễn Đăng Trung Trần Thị Hà Giang Nguyễn Văn Linh Trần Quốc Việt amp KH-TC Trần Quốc Việt Khoa NN Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Tóm tắt Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các cơ sở giáo dục đại học là một trong những mục tiêu quan trọng hướng tới của các trường đại học hiện nay ở nước ta nói chung Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng. Sử dụng bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á ASEAN ASEAN University Network - Quality Assurance viết tắt là AUN-QA giúp cho việc xác định mức độ đạt chuẩn của chương trình đào tạo tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo giữa các trường đại học trong và ngoài nước. Nội dung bài viết phản ánh kết quả nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất thực hiện 02 nhóm mục tiêu 04 nhiệm vụ và 10 giải pháp cụ thể đối với phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và đối với phát triển chương trình đào tạo cao học thạc sĩ và tiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung của Chương trình số 07 CTr TU ngày 17 3 2021 của Thành ủy Hà Nội về Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 . Từ khóa Bộ tiêu chuẩn chất lượng cao chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Nhận bài ngày gửi phản biện chỉnh sửa duyệt đăng ngày Liên hệ tác giả Nguyễn Xuân Hải Email nxhai@ 1. MỞ ĐẦU Phát triển chương trình đào tạo có ý nghĩa sống còn đối với một cơ sở đào tạo đại học nhằm đáp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.