Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y | TÊN ĐƠN VỊ Số .ĐKNK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phú Tel Fax Email Địa chỉ Địa danh ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN NHẬP KHẨU THUỐC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y Căn cứ vào Danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và PTNT Căn cứ nhu cầu nhập khẩu cho mục đích Sử dụng Quà biếu tặng Kinh doanh Tham dự hội chợ trien lãm Kiếm nghiệm Hàng mẫu Thử nghiệm Dùng cho vật nuôi nhập khẩu Chúng tôi xin được phép nhập khẩu các loại thuốc nguyên liệu làm thuốc sau đây TT Tên sản phẩm Nhà sản xuất nhà phân phối Nước sản xuất Số ĐKNK Đơn vị tính Số lượng nhập Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 Cột này kê theo thứ tự sau - Nguyên liệu làm thuốc - Dược phẩm - Vắc xin chế phẩm sinh học - Dụng cụ Nếu thuốc nguyên liệu chưa có tên trong danh mục yêu cầu - Giấy chứng nhận GMP thực hành tốt sản xuất thuốc - Good Manufacturing Practice của nhà sản xuất - Giấy chứng nhận được phép lưu hành Marketing Authosization tại nước sản xuất và các nước khác nếu có . - Phiếu phân tích Certificate of Analysis . - Tóm tắt đặc tính của sản phẩm SPC - Các giấy tờ khác có liên quan nếu có Tổng giá trị đơn hàng . Bằng chữ . Ý KIẾN CỤC THÚ Y THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.