Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHÈ THÚ Y Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 33 2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Tên tôi là . Ngày tháng năm sinh . Địa chỉ thường trú . Bằng cấp chuyên môn . Số văn bằng . Ngày cấp . Trường cấp . Nay đề nghị Quý Cục cấp Chứng chỉ hành nghề Sản xuất kiểm nghiệm thuốc thú y chế phẩm sinh học dùng trong thú y Xuất khẩu nhập khẩu thuốc thú y chế phẩm sinh học dùng trong thú y Thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y chế phẩm sinh học dùng trong thú y Tại Doanh nghiệp Công ty . Địa chỉ hành nghề . Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y. . ngày. .tháng. .năm 200x Người đứng đơn ký Ghi rõ họ tên Mã số biểu mẫu BM-01 CTY-11 Ngày ban hành 23 5 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.