Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y Số QLT GĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng năm 2008 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y Đăng ký sản xuất mới Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 29 4 2004 và Nghị định số 33 2005 NĐ-CP ngày 15 3 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh thú y Căn cứ Quyết định số 10 2006 QĐ-BNN ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất nhập khẩu lưu hành thuốc thú y nguyên liệu làm thuốc thú y chế phẩm sinh học vi sinh vật hoá chất dùng dùng trong thú y Căn cứ hồ sơ đăng ký sản xuất và biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất ngày. tháng. năm. CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y cho Tên công ty. Cơ sở sản xuất tại Địa chỉ. Đã đăng ký sản thú y theo danh mục đính kèm. Chú ý Đơn vị chỉ được lưu hành sản phẩm trên sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tại danh mục thuốc thú y. Giấy chứng nhận này có giá trị 02 hai năm kể từ ngày .. CỤC TRƯỞNG DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KÈM THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT Số QLT GĐK ngày tháng năm. -- -- TT Tên sản phẩm Hoạt chất chính Dạng đóng gói Thể tích Khối lượng Công dụng Số Đăng ký

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.